Hver hytteeier kan få tilgang til å åpne bommen fra to mobiltelefoner. Mobiltelefonnumrene må være registrert i en database som administreres av Arild Edholm, hytte 52, tlf 908 63 644. Ved endringer må han få beskjed om hvilke to mobilnumre som skal være registrert.

Bommen vil alltid være nede, og åpnes slik:

  • – Ved å bruke bomåpner (knapp med liten prikk på)
  • – Ved å ringe bommens telefonnr. +47 404 69 252 (bruk alle sifre). Begrenset til to nummer pr. hytte. I tillegg er brann, sykebil og kommune tildelt nummer.
  • – Ved å låse opp med utlevert nøkkel (på høyre side av bommen når du kommer utenfra
  • – Bommen står oppe i 50 sekunder før den går ned av seg selv.

Trenger du flere bomåpnere? De som vil ha flere kan henvende seg til Thom Skaugerum i hytte  19. Den koster kr 650 og betales til konto 1594.35.35946, merket hyttenummer og hytteeiers navn.