Alle som har en hytte på Kjølholtåsen har én aksje i Kjølholtåsen AS. Man kan ikke ha en aksje uten å ha en hytte. Aksjer kan ikke overdras uavhengig av hytte.

Som aksjonær har hver hytteeier punktfeste for sin hytte hos Kjølholtåsen AS, som er grunneier. Hytteeierne er altså selv grunneiere, gjennom sin aksje i Kjølholtåsen AS.

Hytteeierne har dannet en velforening, Kjølholtåsen Vel, som arrangerer dugnader og annet til fellesskapets beste.

Skjema for endring av personopplysninger ved salg/overdragelse av aksje/hytte