Hold av dagen – lørdag 8. juni 2019!

Pinseaften, lørdag 8. juni 2019 kl. 10.00, ønskes du velkommen til generalforsamling i Kjølholtåsen AS og årsmøte i Kjølholtåsen Vel på Floren skole.

Man kan allerede nå starte å etablere kvist(ikke gammel ved) på følgende steder;

Kjølholtåsen vel har behov for ny «web redaktør». Har du lyst på jobben, så er det flott om du kontakter styret.